Sven-Olof Lorentzen

 

Författaren Sven-Olof Lorentzen föddes 1949 i Helsingborg och bodde under sina första 25 år invid Öresund: i födelsestaden, i Malmö och i Lund. Efter skolan prövade han på olika arbeten och var bland annat under en tid svetsare på Kockums varv, vilket har satt vissa spår i hans böcker. Universitetsstudier i bland annat litteraturhistoria, folklivsforskning och historia ledde fram till en fil. kand. och så småningom till en lärarexamen. Han var politiskt aktiv på vänsterkanten och bodde, tidstypiskt, i olika kollektiv. Som musiker spelade han först jazz och medverkade senare i proggbandet Avgrunden, som gjorde en LP-skiva på MNW med bl.a. Lorentzens låt Skånehöst, relativt flitigt spelad i radio.

 

1976 gjorde han sin egentliga debut som författare med romanen Vingklippt. Då hade han flyttat till Småland, där han i stort sett varit bosatt sedan dess, med hustru och med barn som vuxit upp i den lilla byn Skäggalösa för att sedan flytta ut i stora världen. Under åren har Lorentzen varvat författarskapet med att arbeta som lärare, under senare år på folkhögskola.

 

Lorentzen har en omfattande produktion bakom sig: mest romaner för vuxna, men också barnböcker, översättningar, noveller, teaterpjäser m.m. ”I sitt tidiga författarskap höll han sig till en realistisk tradition, men senare romaner är inspirerade av den magiska realismen”, skriver Nationalencyklopedin om honom, men detta får nog anses vara en sanning med modifikation: realismen är och förblir grunden för hans skrivande, vilket naturligtvis inte utesluter fantasi och dröm. I boken Litteraturens Malmö skriver Bengt Holmström om Lorentzen att han är ”en av de mera angelägna skildrarna av det samtida Sverige” och karakteriserar hans författarskap med följande ord: ”Hans träffsäkra vardagsrealism ger utrymme för både psykologisk analys och social debatt; också hans berättelser om undantagsmänniskor och kontaktproblematik har en ’vanlighetens’ dimension som övertygar.”

 

Sven-Olof Lorentzen har tilldelats flera priser, stipendier och andra utmärkelser. Bland dessa kan nämnas Malmö Stads stora romanpris på 150000 kronor 1992 och ett stipendium från Svenska Akademien om 30000 kronor samma år.

 

Sven-Olof Lorentzens produktion (om du klickar på titeln får du veta mer):

 

PROSA FÖR VUXNA                                                                                                                                             

Vingklippt (1976)                                          Livstrappa (1987)                                         Undersökaren (2008)                                    BARNBÖCKER

Rökfåglar – Februariupproret (1976)         Gammal man med trumpet (1988)                                                                                      Knytt (1977)

Nittonhundrasjuttiosex (1978)                      Löpa för långt (1990)                                                                                                            Grävlingen som ville bli bilmekaniker (1986)

Undergång (1979)                                        Komma tillbaks (1992)                                                                                                         Pappan och travet (1999)

Schackklubben Tanke & Vilja (1982)         Jag säger bara ”Kramas!” (1995)                          

Leta livet (1986)                                            Min kusin (2001)                                                                                                                   ÖVRIG PRODUKTION

 

Du kan kontakta Sven-Olof Lorentzen på mejladressen: sol”snabel-a”lorander.se

 

 

(Foto: Per Dahl)