VINGKLIPPT

 

Romanen Vingklippt kom 1976 på Bonniers och utspelar sig på den småländska bruksorten Bodafors under storstrejkåret 1909. Det är en berättelse om motsättningen mellan det privata och det politiska, om den individuella lyckans krav kontra den kollektiva lyckans. Möbelarbetaren Fredrik Larsson blir invald i strejkkommittén men hans totala engagemang i den politiska och fackliga verksamheten leder till att hans äktenskap spricker.

 

Bernt Rosengren i Aftonbladet kallade boken ”en mycket stark och övertygande debut” medan Bengt Holmqvist i Dagens Nyheter skrev: ”Glansfullare debuter har man skådat, men inte så många som så väl vore lämpade att nå ut till en verkligt bred publik.”

 

Ur boken:

 

Tre ting vet jag, tänkte Fredrik Larsson.

   Klasskampen hårdnar; det är inte bara som Lindblad säger.

   Samtidigt hårdnar själskampen mellan mig och Susanna, och inom mig själv.

   Jag måste arbeta politiskt för min egen och för min klass skull. Men mitt politiska arbete verkar öka min olycka och vilsenhet.

   Det måste finnas ett samband här; jag vet att det finns en förbindelse mellan det stora och det lilla, mellan det allmänna och det privata. Men vari består sambandet? Är det så, att det som måste göras, måste göras till priset av olycklighet och urholkning? I så fall ljuger jag, när jag talar om att jag arbetar på min befrielse. I så fall arbetar jag bara på mitt fördärv. Men fördärvet kanske är en befrielse.

 

 

(Omslag: Bo Berling)

 

Tillbaka till huvudsidan